Rekonstrukcje turbin

Firma Ekol oferuje możliwość przeprowadzenia rekonstrukcji istniejących turbin parowych (a także gazowych). Zakres rekonstrukcji obejmuje przystosowanie istniejącej turbiny do nowych wartości ciśnień i temperatur. Możliwa jest także całkowita rekonstrukcja przepływowej części turbiny polegającej na wymianie nośników łopatek statorowych wraz z łopatkami o ulepszonym profilu a także na wymianie wirnika również z nowymi łopatkami posiadającymi uszczelnienia bandażowe.
Przykładową, ekstremalną rekonstrukcją turbiny wykonaną przez EKOL było przystosowanie turbiny o mocy 22 MW do pracy z mocą 41MW.

Pierwotny stan przedstawia rysunek poniżej.

 

Po całkowitej rekonstrukcji części przepływowej (na rysunku poniżej) uzyskano dzięki podniesieniu sprawności termodynamicznej wyjściową moc turbozespołu na poziomie 41 MW.

 

Rezultaty wykazują, że istnieją techniczne możliwości wykonania innowacji turbin parowych do celów nowych zastosowań z nowymi parametrami. Te możliwości techniczne wynikają z nowych możliwości komputerowego modelowania obciążeń i deformacji złożonych konstrukcji geometrycznych, jakimi są korpusy, komory dyszowe, nośniki, wirniki i inne części.