Elektrociepłownie na biomasę

Aby spełnić wymagania Unii Europejskiej w zakresie udziału odnawialnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w Polsce powstaje coraz więcej koncepcji elektrociepłowni na biomasę. Nasza firma wraz firmą Ekol może zaoferować Państwu budowę kompletnej elektrociepłowni na biomasę, przy czym dostawcą i producentem głównych urządzeń, tj. kotła biomasowego i turbiny parowej jest właśnie firma Ekol. To jedyny w Europie jednoczesny producent obu tych urządzeń. Dzięki temu możemy „szyć na miarę” zarówno kocioł jak i turbozespół, ściśle pod wymagania klienta. Pozwala to na uzyskanie najwyższych technicznie możliwych sprawności całego bloku.

 

Przygotowaliśmy pierwszy w Polsce katalog typowych kogeneracyjnych elektrociepłowni opalanych biomasą. Materiał ten pomoże się zorientować klientom na temat parametrów takich elektrociepłowni. W katalogu znajdziecie Państwo trzy typy elektrociepłowni różniące się znamionową mocą turbozespołu na 2, 6 i 12 MWe. Możliwe jest jednak wykonanie dowolnej elektrociepłowni na biomasę także na inne moce wg wymagań zamawiającego. Zwracamy jednak uwagę, że elektrociepłownia na moc 2MWe jest mało opłacalna ekonomicznie i lepiej zakładać budowę większych jednostek >4MWe.

 

 

 

Typowy schemat blokowy elektrociepłowni: