Bloki gazowo - parowe

Aby efektywniej wykorzystać uzyskane w procesie spalania gazu ciepło – gorące spaliny wychodzące z turbiny gazowej mogą być wykorzystane do wytworzenia pary wodnej. Para ta jest kierowana do turbiny parowej a ta napędza generator.

W tym przypadku mówimy o bloku gazowo parowym. Takie konstrukcje pozwalają do maksimum przetworzyć otrzymaną energię, poszczególne człony są montowane w kompaktowej zabudowie.

Otrzymujemy na wyjściu zarówno energię elektryczną jak i cieplną. Elektrownia gazowo-parowa może pracować jako element sprzężony z systemem elektroenergetycznym a także jako samodzielna jednostka.

 

 

Podstawowe cykle pracy bloków gazowo-parowych:

  • a) Obieg gazowo-parowy z przegrzewem;
  • b) Obieg gazowo-parowy bez przegrzewu;
  • c) Równolegle pracujący obieg gazowo-parowy.