Uwagi ogólne

Jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać każdą turbinę parową o mocy do 70MW. Ograniczają nas tylko prawa fizyki i wytrzymałość materiałów. W związku z tym, że w odróżnieniu od oferty firm konkurencyjnych, turbiny parowe w Ekolu produkuje się „na miarę”, nie istnieje formalnie katalog turbin kondensacyjnych. Turbina musi być po prostu dostosowana idealnie do potrzeb klienta. Dlaczego? Ponieważ już każde 30kW mocy którą można było osiągnąć to roczny koszt utrzymania pracownika obsługi. Dlatego nie można brać turbiny „z półki”. Żadnych kompromisów! Turbina ma pracować przecież kilkadziesiąt lat, a z prostej arytmetyki wynikającej z lat pracy przemnożonej przez ilość godzin wychodzi, że opłaci się produkować więcej energii elektrycznej.

 • Zakres oferowanych przez nas mocy elektrycznych turbin kondensacyjnych od <1 MW do 70 MW (ewentualnie więcej, na zapytanie).
 • Zakresy ciśnień i temperatur wg tabeli poniżej (inne na zapytanie)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dla orientacji podajemy 7 wielkości gabarytowych turbin Ekol, w których podane są maksymalne wartości parametrów dla danego korpusu.

Oznaczenie

Max ciśn/temp wejść.
[bar/°C]

Max moc

[MWe]

Ilość upustów regulow.

Ilość upustów niereg.

Ciśnienie wyjść.

Prędkość obrotowa

EST 10C

45/450

1,5

0

0

0,06-1,5

16000

EST 20C

45/450

3,5

1

1

0,06-1,5

16000

EST 30C

68/485

12

1

1

0,06-1,5

10000

EST 40C

90/535

25

1

2

0,06-1,5

7500

EST 50C

110/535

40

2

3

0,06-1,5

6000

EST 60C

135/540

66

2

6

0,06-1,5

5000

EST 70C*

135/540

70

2

6

0,06-1,5

3000

*) dwukorpusowa

 

Współczesne turbiny kondensacyjne małych mocy (do kilkudziesięciu MW) produkowane są jako wysokoobrotowe, jednokadłubowe, o prędkościach znamionowych przekraczających standardowe 3000 obr/min, często powyżej 10000 obr/min. Dzięki temu posiadają znaczną przewagę sprawności nad turbinami starego typu. Turbiny wysokoobrotowe są połączone z generatorem prądu elektrycznego przez przekładnię czołową. System łopatek części przepływowej jest reakcyjny. System sterujący jest elektrohydrauliczny. Gospodarka olejowa jest w wykonaniu blokowym, które umożliwia ograniczenie prac montażowych u klienta do minimum.

Para z turbiny kondensacyjnej na wyjściu posiada ciśnienie rzędu kilku, czy kilkunastu kPa, zatem jest to już dość głęboka próżnia. Temperatura takiej pary wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu °C, zatem jest to poziom temperatur, których ciepła nie można już wykorzystać do celów grzewczych. Mało tego, ta para mimo niskiej temperatury posiada nadal wysoką entalpię i tę energię należy jej odebrać podczas kondensacji tej pary w skraplaczu. Ta część energii to strata.

 

Podział

 

 • Turbozespół z turbiną kondensacyjną (bez upustu/ów)

Jest to jedyne rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie mają możliwości wykorzystania ciepła. W tym wypadku mówimy zatem o elektrowni a nie o elektrociepłowni. Para na wyjściu turbiny jest rozprężona do wysokiego podciśnienia na poziomie do 5kPa (abs), lub niżej w przypadku kondensacji wodnej i do 12kPa (abs) w przypadku kondensacji powietrznej. Głębsza próżnia powoduje, że sprawniejsze są układy oparte o kondensację wodną niż powietrzną. Dzięki głębokiemu rozprężeniu, energia pary wykorzystana jest maksymalnie do produkcji energii elektrycznej. Mimo to sprawność całego bloku jest niższa niż w przypadku z turbiną przeciwprężną. Dzieje się to dlatego, że w ogólnym bilansie nie mamy energii cieplnej a także, że tracimy pozostałe ciepło w układzie kondensacji.

Turbozespół kondensacyjny jest także droższym rozwiązaniem od turbozespołu przeciwprężnego z uwagi na większy korpus spowodowany długością łopatek ostatnich rzędów turbiny, istnienie kondensatora a także instalacji chłodni. Produkcja zielonej energii w oparciu o turbinę kondensacyjną może jednak być opłacalna.

 

 • Turbozespół z turbiną kondensacyjno-upustową

Gdy jesteśmy zainteresowani ciągłą pracą kotła na znamionowych parametrach, a mamy różne zapotrzebowania na ciepło, bądź też potrzeby technologiczne – dobrym wyjściem jest zastosowanie turbiny kondensacyjno-upustowej. Turbina taka może pracować w szerokim zakresie pracy, generując w przypadku pełnej kondensacji tylko energię elektryczną, a przy otwartym upuście skojarzoną energię elektryczną i cieplną (w postaci pary technologicznej lub ciepła użytkowego). Istnieje jednak pewne ograniczenie – nie da się całej pary skierować wyłącznie do upustu, ponieważ około 15% przepływu pary musi być skierowane do części kondensacyjnej turbiny. Ograniczenie to wynika z konieczności zapobieżenia przegrzaniu ostatnich rzędów łopatek turbiny.

Trzeba jednak pamiętać, że każdy upust na turbinie to obniżenie sprawności turbiny z powodu konieczności wydłużenia korpusu i tym samy strata mocy nawet o kilkadziesiąt kW na każdym upuście. Dlatego też powinno się dobierać ilość upustów rozsądnie. Przy upustach o niskich przepływach znamionowych i sporadycznej pracy należy rozważyć, czy lepiej zamiast takiego upustu zastosować stację redukcyjno-schładzającą. Może się zdarzyć przecież tak, że udział przepływu pary przez część wysokoprężną turbiny na potrzeby sporadycznie używanego upustu wyprodukuje mniej energii elektrycznej niż permanentna strata wspomnianych kilkudziesięciu kW z tytułu istnienia samego upustu.

Aby złożyć zapytanie ofertowe na turbozespół z turbiną kondensacyjną należy bezwzględnie podać:

 • parametry pary przed turbiną, tj. ciśnienie (określić rodzaj ciśnienia – manometryczne czy absolutne), temperaturę oraz przepływ (zakres przepływu);
 • rodzaj (regulowany, nieregulowany) i ilość ewentualnych upustów, oraz ich zastosowanie: przemysłowe czy też na wymiennik ciepłowniczy. Jeśli jest to wymiennik – podać parametry wymiennika, tj. moc cieplną, ilość i temperaturę wody na sieć i powrotnej;
 • w przypadku turbiny z upustem technologicznym podać parametry i % zwrotu kondensatu
 • napięcie generatora;
 • ilość i temperaturę dostępnej wody chłodzącej do kondensatora (przy kondensatorze wodnym);
 • rodzaj kondensacji: wodna czy powietrzna.
 • temperaturę wody zasilającej do kotła, temperaturę odgazowania