Uwagi ogólne

W związku z tym, że w odróżnieniu od oferty firm konkurencyjnych, turbiny parowe w Ekolu produkuje się „na miarę”, nie istnieje formalnie katalog turbin przeciwprężnych. Turbina musi być po prostu dostosowana idealnie do potrzeb klienta. Dlaczego? Ponieważ już każde 30kW mocy którą można było osiągnąć to roczny koszt utrzymania pracownika obsługi. Dlatego nie można brać turbiny „z półki”. Żadnych kompromisów! Turbina ma pracować przecież kilkadziesiąt lat, a z prostej arytmetyki wynikającej z lat pracy przemnożonej przez ilość godzin wychodzi, że opłaci się produkować więcej energii elektrycznej.

  • Zakres oferowanych przez nas mocy elektrycznych turbin przeciwprężnych od <1 MW do 70 MW (więcej na zapytanie).
  • Zakresy ciśnień i temperatur do wg tabeli poniżej (inne na zapytanie)
 

Dla orientacji podajemy 7 wielkości gabarytowych turbin Ekol, w których podane są maksymalne wartości parametrów dla danego korpusu.

Oznaczenie

Max ciśn/temp wejść.
[bar/°C]

Max moc

[MWe]

Ilość upustów regulow.

Ilość upustów niereg.

Ciśnienie wyjść.

Prędkość obrotowa

EST 10B

45/450

1,5

0

0

24

16000

EST 20B

45/450

3,5

1

0

24

16000

EST 30B

68/485

12

1

1

24

12000

EST 40B

90/535

25

1

1

24

9000

EST 50B

110/535

40

1

2

24

8000

EST 60B

135/540

66

2

3

24

6000

EST 70B*

135/540

70

2

4

24

5500

*) dwukorpusowa

Współczesne turbiny przeciwprężne małych mocy (do 50 MW) produkowane są jako wysokoobrotowe, jednokadłubowe, o prędkościach znamionowych przekraczających standardowe 3000 obr/min, często powyżej 10000 obr/min. Podane w tabeli prędkości obrotowe są orientacyjne, turbina może mieć prędkość obrotową na przykład 9200 obr/min, bo tak wyjdzie z obliczeń. Dzięki temu posiadają znaczną przewagę sprawności nad turbinami starego typu. Turbiny wysokoobrotowe są połączone z generatorem prądu elektrycznego przez przekładnię czołową. System łopatek części przepływowej jest reakcyjny. System sterujący jest elektrohydrauliczny. Gospodarka olejowa jest w wykonaniu blokowym, które umożliwia ograniczenie prac montażowych u klienta do minimum. Turbiny o mocach powyżej 50MW są wykonywane jako normalnoobrotowe (tj. 3000 obr/min).

 

Podział

 W odróżnieniu od turbin kondensacyjnych, ciepło z wyjścia turbiny przeciwprężnej, czy ciepłowniczej jest wykorzystywane technologicznie. Używane nazewnictwo "przeciwprężna", czy "ciepłownicza" jest dość płynne. Generalnie jeżeli turbina ma na wyjściu ciśnienie wyższe od atmosferycznego to jest to turbina przeciwprężna. Ciepłowniczymi nazywamy częściej turbiny, które na wyjściu mają lekkie podciśnienie (czyli poniżej 1 bara) a ciepło służy do ogrzewania (<100°C) lub produkcji ciepłej wody użytkowej. Ale turbiny ciepłownicze, jeżeli zostaną tak zaprojektowane, mogą zimą pracować z nadciśnieniem czyli jako klasycznie przeciwprężne, gdy wymagane jest podgrzewanie wody do temperatury >100°C. Z kolei oficjalny podział turbin nie przewiduje nazewnictwa "ciepłownicze". Zatem turbiny, których wyjście służy do celów ciepłowniczych, oficjalnie klasyfikowane są do przeciwprężnych, nawet, gdy na wyjściu panuje podciśnienie. Zatem w nazewnictwie należy kierować się wyczuciem.

 

  • Turbozespół z turbiną przeciwprężną/ciepłowniczą (bez upustu/ów)

W przypadku turbin przeciwprężnych para na wyjściu turbiny ma ciśnienie wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Najpowszechniejszym zastosowaniem takiej turbiny jest produkcja w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby technologiczne. Obiegi oparte o takie turbiny należą do najsprawniejszych. Odmianą takiej turbiny jest turbina ciepłownicza, która na wyjściu ma parę o stosunkowo niskich parametrach i ciśnieniach i jest sprężona z wymiennikiem ciepłowniczym. W zależności od potrzeb cieplnych zima/lato, turbina ciepłownicza może pracować z niewielką przeciwprężnością lub też z niewielkim podciśnieniem (pogorszoną próżnią).
W tym drugim przypadku wymiennik ciepłowniczy spełnia również funkcję kondensatora, choć nie jest to klasyczna kondensacja. Szczególnym przypadkiem turbiny przeciwprężnej jest turbina redukcyjna, która ograniczona jest tylko do jednego stopnia, tj do koła Curtisa. Z uwagi na swoją budowę jej sprawność jest niższa niż w przypadku turbiny wielostopniowej.
Turbiny przeciwprężne, w tym redukcyjne zastępują z powodzeniem stacje redukcyjno-schładzające umożliwiając zarówno zmianę parametrów pary jak i produkcję energii elektrycznej.

 

  • Turbozespół z turbiną przeciwprężno/ciepłowniczo upustową)

Gdy zastosujemy turbinę wielostopniową pojawia się możliwość uzyskania nie tylko pary o określonych na wyjściu turbiny parametrach, ale również możliwość uzyskania pary o parametrach pośrednich w stosunku do wejścia i wyjścia na turbinie. Turbina bowiem może posiadać upust i zapewnić parę na potrzeby technologiczne, np. o ciśnieniu 0,8 MPa. Możliwe jest wykonanie nawet i trzech upustów technologicznych na turbinie. Upusty te mogą być regulowane, tj. w zależności od przepływu utrzymywane jest stałe ciśnienie w parze upustowej. Istnieją czasem pewne ograniczenia jeżeli chodzi o regulację w zakresie minimalnych jak i maksymalnych przepływów – zaprojektowana turbina będzie miała ściśle określone zakresy swojej pracy. Można zaprojektować turbinę, która będzie posiadała upust technologiczny a na wyjściu turbiny będzie para o parametrach na wymiennik ciepłowniczy.

Trzeba jednak pamiętać, że każdy upust na turbinie to obniżenie sprawności turbiny z powodu konieczności wydłużenia korpusu i tym samy strata mocy nawet o kilkadziesiąt kW na każdym upuście. Dlatego też powinno się dobierać ilość upustów rozsądnie. Przy upustach o niskich przepływach znamionowych i sporadycznej pracy należy rozważyć, czy lepiej zamiast takiego upustu zastosować stację redukcyjno-schładzającą. Może się zdarzyć przecież tak, że udział przepływu pary przez część wysokoprężną turbiny na potrzeby sporadycznie używanego upustu wyprodukuje mniej energii elektrycznej niż permanentna strata wspomnianych kilkudziesięciu kW z tytułu istnienia samego upustu.

Aby złożyć zapytanie ofertowe na turbozespół z turbiną przeciwprężną należy bezwzględnie podać:

  • parametry pary przed turbiną, tj. ciśnienie (określić rodzaj ciśnienia – manometryczne czy absolutne), temperaturę oraz przepływ (zakres przepływu);
  • parametry pary za turbiną, tj. ciśnienie (określić rodzaj ciśnienia – manometryczne czy absolutne) lub temperaturę oraz przepływ (zakres przepływu), ewentualnie zastosowanie, tj wyjście przeciwprężne jest przemysłowe czy też na wymiennik ciepłowniczy. Jeśli jest to wymiennik – podać parametry wymiennika, tj. moc cieplną, przepływ i temperaturę wody na sieć i powrotną;
  • rodzaj (regulowany, nieregulowany) i ilość ewentualnych upustów, oraz ich zastosowanie (uwaga jak powyżej);
  • napięcie generatora, współczynnik mocy
  • temperaturę wody zasilającej do kotła, temperaturę odgazowania